Hans Admiraal
IT-architect
(web-specialist)
hadmiraaloutlook.com
tel: +31 (0) 611 621 544
  • Gespecialiseerd in modelleren, zowel van de business, van de IT-architectuur en van individuele applicaties.
  • Diepgaande kennis van internettechnologie (HTML, Angular, REST, ...).
  • Gewend te werken in agile teams.
  • Inzetbaar als architect, business analist en coach voor het professionaliseren van software development.

Agile web development vergt uitgekiende modellen

De juiste soort modellen, het juiste detailniveau
Modelleren - noodzaak of tijdverspilling?
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor de zekerheid stel ik de vraag toch maar: Waarom zou je (functionele en technische) modellen maken voor een webapplicatie? De meeste webapplicaties worden tegenwoordig ontwikkeld door teams, die werken volgens een agile methode, zoals Scrum of Kanban. Deze methodes doen geen uitspraak over het al dan niet produceren van ontwerpdocumentatie, waardoor de indruk kan ontstaan dat zulke documentatie niet nodig is. Lees verder ...
De rol van een IT-architectuur
Architectuur is gericht op kwaliteit. En kwaliteit moet de organisatie vooruit helpen en kosten besparen. Een architectuur geeft een organisatie-breed kader voor systeemontwikkeling, waardoor een wildgroei aan systemen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering op een optimale wijze wordt ondersteund. Lees verder ...
Soorten modellen en hun samenhang
Sommige projecten mislukken door gebrek aan ontwerp en anderen door een heel circus van schema's met onvoldoende toegevoegde waarde. Wat is een goede manier van modelleren? Lees verder ...


JAREST is een ontwerppatroon voor REST interfaces, dat is ontstaan vanuit mijn ervaring als IT architect bij diverse projecten waarin REST interfaces werden ontwikkeld.
Klik hier voor meer informatie


Artikelen en documenten (PDF)